preskoči na sadržaj

Srednja škola Otočac

POZIV

POZIV

Srednja škola Otočac poziva učenike 3. i 4. razreda na prijavu za sudjelovanje u projektu Kaskadni pristup šumarstvu za održivi razvoj  – KAS-KAD (2018-1-HR01-KA102-047118)  u sklopu Erasmus+ projekata mobilnosti. Na poziv se mogu javiti učenici Škole koji se školuju za zanimanje šumarskog tehničara radi odlaska na stručnu praksu u Šumarski obrazovni centar Ossiach (Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach). Predviđeni vremenski period u kojem će se odvijati stručna praksa  je od 31.03.2019.-14.04.2019.

            Bodovanje će se raditi na osnovu sljedećih elemenata i kriterija:

  1. Opći uspjeh iz prethodnoga razreda (na dvije decimale) – pomnožen

koeficijentom 10

  1. Zaključna ocjena iz engleskoga/njemačkoga jezika iz prethodnoga razreda
  2. Ocjena iz vladanja: uzorno - 5 bodova, dobro - 2 boda
  3. Zaključna ocjena iz praktične nastave iz prethodnoga razreda
  4. Prosječna ocjena strukovnih predmeta iz prethodnoga razreda (na dvije decimale)
  5. Sudjelovanje na natjecanju, projektima i aktivnostima koje provodi škola, a nisu dio redovnog nastavnog procesa - po 1 bod za svako sudjelovanje
  6. Izostanci u prethodnoj nastavnoj godini: do 20 sati-5 bodova, 21-40 sati-4 boda, 41-60 sati-3 boda, 61-80 sati-2 boda, više od 81 sat- 0 bodova
  7. Razvijenost socijalnih vještina prema procjeni Razrednoga vijeća ili razrednika: odlično-5 bodova, dobro-3 boda
  8. Motivacijsko pismo - vrjednovano na skali 5-10 bodova

 

Ukupno 90 mogućih bodova (bez uključenih natjecanja i dodatnih aktivnosti).

 

Prijavu učenici popunjavaju na priloženom obrascu uz pomoć razrednika i predmetnih nastavnika. Obrasci prijave dostupni su na mrežnoj stranici škole i kod razrednika.

Zainteresirani kandidati trebaju u roku 7 dana od objave ovoga poziva u tajništvo Škole dostaviti popunjeni obrazac prijave, pisanu suglasnost roditelja, motivacijsko pismo te privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na poziv KAS-KAD“.

Nakon dostave prijava, Povjerenstvo od tri člana proučit će prijave, izvršit bodovanje prema navedenim kriterijima i sastaviti rang listu prijavljenih učenika. Prvih sedam (7) učenika po broju bodova te jedan učenik s rezervne liste započet će ciklus priprema za odlazak na stručnu praksu. U slučaju jednakoga broja bodova prednost će imati učenik sa boljim prosjekom svih ocjena.

Rezultati poziva bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stranicama Škole.

Učenik nezadovoljan bodovanjem kriterija i ocjenom motivacijskoga pisma može se pisanim putem žaliti povjerenstvu u roku 2 dana od objave rezultata. Odluka Povjerenstva nakon žalbe je konačna.

Potrebni dokumenti nalaze se u prilozima:

Motivacijsko pismo-upute

PRIVOLA za obradu osobnih podataka

Suglasnost roditelja

Obrazac prijave za učenike

 

Otočac, 10. prosinca 2018.                                                       R a v n a t e l j

                                                                                               Ivan Vidmar, prof.


ODLUKA

Na temelju Poziva za sudjelovanje nastavnika u projektu KAS-KAD Povjerenstvo Srednje škole Otočac donijelo je sljedeću

ODLUKU

Tekst Odluke


Održan 1. roditeljski sastanak u sklopu projekta "KAS KAD"

Nakon uspješnog predstavljanja projekta mobilnosti „Kaskadni pristup šumarstvu za održivi razvoj’’ za učenike šumarske tehničare i nastavnike Srednje škole Otočac, red je došao i na roditelje. Dana 29. studenoga u Srednjoj školi Otočac organiziran je roditeljski sastanak s ciljem pružanja informacija o tijeku provedbe navedenog projekta. Prisustvovali su roditelji učenika 3. i 4 razreda  zanimanja šumarski tehničar koji su pokazali interes za sudjelovanje u projektu mobilnosti. 

 


POZIV

                                                          P O Z I V

Srednja škola Otočac poziva nastavnike na prijavu za sudjelovanje u projektu Kaskadni pristup šumarstvu za održivi razvoj“ – KAS-KAD (2018-1-HR01-KA102-047118)  u sklopu Erasmus+ projekata mobilnosti. Na poziv se mogu javiti nastavnici Škole zanimanja dipl. ing. šumarstva radi odlaska na stručno usavršavanje u Šumarski obrazovni centar Ossiach (Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach). Predviđeni vremenski period za ostvarenje usavršavanja je od 07.01.2019.-14.01.2019.

Zainteresirani kandidati trebaju u tajništvo Škole dostaviti motivacijsko pismo u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na poziv KAS-KAD“ u roku 5  dana od objave ovoga poziva. Nakon dostave prijava, Povjerenstvo od tri člana proučit će i vrednovati motivacijska pisma ocjenama od 5 do 10. Kandidat čije motivacijsko pismo bude imalo veći broj bodova bit će izabran za odlazak na stručno usavršavanje. U slučaju jednakovrijednog motivacijskog pisma više kandidata, prednost će imati kandidat s duljim radnim stažem u nastavi.

 Rezultati poziva bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stranicama Škole.

Kandidat nezadovoljan ocjenom motivacijskoga pisma može se pisanim putem žaliti Povjerenstvu u roku 2 dana od objave rezultata. Odluka Povjerenstva nakon žalbe je konačna.

 

                                                                                                                                                                                                        Ravnatelj:

                                                                                                                                                                                                    Ivan Vidmar, prof. 


POZIV

P O Z I V

Kaskadni pristup šumarstvu za održivi razvoj

Pozivamo roditelje učenika 3. i 4. razreda zanimanja šumarski tehničar na predstavljanje projekta mobilnosti u sklopu Erasmus+ programa pod nazivom „Kaskadni pristup šumarstvu za održivi razvoj“. Predstavljanje projekta održat će se u četvrtak, 29. studenoga 2018. u učionici broj 4 s početkom u 17 sati.

                                                      Ravnatelj:

                                                             Ivan Vidmar, prof.


Predstavljanje projekta mobilnosti "KAS-KAD" Nastavničkom vijeću

Dana 19. studenoga nastavnicima na Nastavničkom vijeću u prostorima Srednje škole Otočac predstavljen je projekt mobilnosti pod nazivom „Kaskadni pristup šumarstvu za održivi razvoj”, u sklopu programa Erasmus+. U uvodnom je dijelu predstavljanja voditelj projekta Augustin Jelušić objasnio svrhu programa Erasmus+ i ciljeve projekta KAS-KAD. Nakon uvodnoga dijela, kroz prezentaciju, profesor Augustin Jelušić govorio je o realizaciji projekta. Predstavljen je i detaljan program projekta po danima, pripremne aktivnosti koje su obavezne za sudionike  (pedagoške, kulturološke, jezične i stručne pripreme) te njihove obveze tijekom i nakon provedene mobilnosti. Nastavničkom vijeću prisustvovalo je trideset i četiri nastavnika Srednje škole Otočac.

 


Predstavljanje projekta mobilnosti „Kaskadni pristup šumarstvu za održivi razvoj’’

Projekt mobilnosti pod nazivom „Kaskadni pristup šumarstvu za održivi razvoj”, u sklopu programa Erasmus+, predstavljen je učenicima 3. i 4. razreda šumarski tehničar u ponedjeljak, 12. studenoga u prostorima Srednje škole Otočac. U uvodnom je dijelu predstavljanja voditelj projekta Augustin Jelušić objasnio svrhu programa Erasmus+, najvećega programa Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, koji obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Cilj je ovoga predstavljanja upoznati učenike s mogućnostima sudjelovanja u projektu mobilnosti koji im pruža priliku obavljanja stručne prakse u trajanju od dva tjedna u šumarskom obrazovnom centru „Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach“ u pokrajini Koruška. Nakon uvodnoga dijela, kroz prezentaciju, profesor Augustin Jelušić govorio je o realizaciji projekta. Prisutni učenici dobili su korisne  informacije o projektnim aktivnostima, posebno o postupku prijave i odabiru sudionika. Ujedno je predstavljen i detaljan program projekta po danima, pripremne aktivnosti koje su obavezne za sudionike  (pedagoške, kulturološke, jezične i stručne pripreme) te njihove obveze tijekom i nakon provedene mobilnosti. Predstavljeni projekt izazvao je veliko zanimanje učenika tako da s veseljem očekujemo njihove prijave.POZIV

P O Z I V

Kaskadni pristup šumarstvu za održivi razvoj

 

            Pozivamo učenike 3. i 4. razreda zanimanja šumarski tehničar na predstavljanje projekta mobilnosti u sklopu Erasmus+ programa pod nazivom „Kaskadni pristup šumarstvu za održivi razvoj“. Predstavljanje projekta održat će se u ponedjeljak, 12. studenoga 2018. u učionici broj 4 s početkom u 13:15 sati.

 

 

 

                                                                                                  Ravnatelj:

                                                                                                  Ivan Vidmar, prof.


Održan koordinacijski sastanak u okviru Erasmus+ programa mobilnosti

U prostoru Srednje škole Otočac održan je koordinacijski sastanak u okviru Erasmus+ programa mobilnosti na kojem su dogovorene prve projektne aktivnosti informiranja učenika, roditelja, Nastavničkih vijeća i šire javnosti te budući koordinacijski sastanci i izrada natječaja za odabir učenika, nastavnika te osoba u pratnji u svim školama partnerima. Sastanku su u prostoru škole nazočili ravnatelj škole nositelja projekta te nastavnici i stručno osoblje uključeno u provedbu projekta. Nastavnici iz partnerskih ustanova bili su uključeni putem Skype konferencije u dijelu sastanka. Budući da u odnosu na prethodne godine postoje značajne razlike u kriterijima raspodjele i iznosa dodijeljenih nepovratnih sredstava od strane državne Agencije za mobilnost i programe EU izmjene su predstavljene, objašnjene i ukazano je na koji način će one utjecati na broj učenika i nastavnika u mobilnosti.


SŠ Otočac odobren projekt u okviru Erasmus+ programa mobilnosti

U svibnju je Srednjoj školi Otočac Agencija za mobilnost i programe EU odobrila projekt pod naslovom „Kaskadni pristup šumarstvu za održivi razvoj (akronim KAS-KAD).

U suradnji s inozemnim partnerom BFW institutom (Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft) iz Beča te školama partnerima iz Hrvatske, Poljoprivredno šumarskom školom Vinkovci i Srednjom školom Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod, planiran je odlazak učenika i nastavnika na stručnu praksu i profesionalno usavršavanje u području šumarstva. Mjesto provedbe projektnih aktivnosti bit će u šumarskom obrazovnom centru Ossiach (Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach) u pokrajini Koruška.

 Naša je Škola kao nositelj projekta zadužena za provedbu svih projektnih aktivnosti i ispunjavanje obaveza prema Agenciji u skladu sa zakonodavnim okvirima programa Erasmus+. Ugovor o provedbi projekta potpisan je u srpnju 2018., a trajat će od 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2019.

 Ukupna vrijednost projekta iznosi 53 328,00 EUR i u cijelosti ga financira Europska unija.

Erasmus+ program je Europske unije u područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Svrha je programa Erasmus+ poduprijeti nastojanja zemalja sudionica programa da učinkovito iskoriste mogućnosti europskog talenta i društvene imovine iz perspektive cjeloživotnog učenja povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Programom se pružaju i veće prilike za suradnju i mobilnost s partnerskim zemljama.

U siječnju 2019. godine po jedan nastavnik iz svake od škola partnera odlazi na sedmodnevno stručno usavršavanje prema programu koji su izradili partneri iz FAST Ossiacha. Mobilnost učenika ostvarit će se u travnju 2019. godine na način da će po sedam učenika iz svake škole (ukupno 21 učenik) i po jedna osoba u pratnji (ukupno tri) u centru Ossiach boraviti 14 dana (sedam dana za osobe u pratnji). Učenici će polaziti program stručne prakse dogovoren u suradnji škola i inozemnog partnera, a osobe u pratnji pratit će odvijanje aktivnosti i pomagati učenicima u ostvarenju planiranih ishoda učenja.

Tijekom listopada odvijat će se prve projektne aktivnosti informiranja učenika, roditelja, Nastavničkih vijeća i šire javnosti te koordinacijski sastanci i izrada natječaja za odabir učenika, nastavnika te osoba u pratnji u svim školama partnerima.

Ulaganje u znanje, vještine i sposobnosti bit će važno za pojedince, ustanove, organizacije i društvo u cjelini jer će se njime pridonijeti rastu i osiguranju jednakosti, blagostanja i socijalnog uključivanja u Europi i izvan nje.


Srednja škola Otočac prijavila projekt mobilnosti u okviru Erasmus+ programa

U veljači je Srednja škola Otočac prijavila projekt za program Erasmus+ u suradnji s Poljoprivredno šumarskom školom Vinkovci i Srednjom školom Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod.

Cilj prijave je provesti stručnu praksu među učenicima smjera šumarski tehničar i profesionalno usavršiti nastavnike u području šumarstva u inozemstvu.

Nakon provjere formalnih kriterija i procjene kvalitete projekta pod naslovom „Kaskadni pristup šumarstvu za održivi razvoj“ Agencija za mobilnost i programe EU izvijestit će školu o rezultatima projektnog prijedloga.


ZAŠTITA PRIVATNOSTI

  

POVEZNICE

STRUČNO USAVRŠAVANJE

KORISNE POVEZNICE

 

Kalendar
« Lipanj 2022 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Srednja škola Otočac / Ćirila i Metoda 2, HR-53220 Otočac / ss-otocac.skole.hr / ured@ss-otocac.skole.hr
preskoči na navigaciju