2019-06-24 16:23:05

Poziv na testiranje kandidata

Povjerenstvo koje sudjeluje u procjeni kandidata po Natječaju za zasnivanje radnog odnosa, objavljenog 6. lipnja 2019. godine, na sastanku održanom 19. lipnja 2019. godine utvrdilo je sljedeće načine vrednovanja kandidata:

Za radno mjesto nastavnika latinskog jezika – razgovor Za radno mjesto spremačice – razgovor Za radno mjesto nastavnika strukovnih predmeta ekonomske grupe – pisana provjera sposobnosti, motivacije i vještina te razgovor

Na pisanu provjeru sposobnosti, motivacije i vještina, za nastavnika strukovnih predmeta ekonomske grupe,  pozivaju se kandidati H. D. i J. B. koji ispunjavaju uvjete iz natječaja.

Provjera će se održati 1. srpnja 2019. godine u prostoru Škole, s početkom u 10 sati.

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je odustao od prijave, te se njegova prijava neće razmatrati u daljnjem postupku

Poziv na razgovor za sva radna mjesta bit će objavljen naknadno.


Srednja škola Otočac