2019-05-19 21:58:35

Matematička šetnja Otočcem

Matematika je zabavna, matematika je zanimljiva, matematika je svuda oko nas.

Da bi se u to i sami uvjerili, učenici prva tri razreda gimnazije dobili su zadatak šetati Otočcem i gledati ga matematičkim očima :)

"Matematiku" koju su pronašli u šetnji pretvorili su  u digitalne knjige:

Matematička šetnja Otočcem 1

Matematička šetnja Otočcem 2

Matematička šetnja Otočcem 3


Srednja škola Otočac