2018-10-04 22:28:26

SŠ Otočac odobren projekt u okviru Erasmus+ programa mobilnosti

 

U svibnju je Srednjoj školi Otočac Agencija za mobilnost i programe EU odobrila projekt pod naslovom „Kaskadni pristup šumarstvu za održivi razvoj (akronim KAS-KAD).

U suradnji s inozemnim partnerom BFW institutom (Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft) iz Beča te školama partnerima iz Hrvatske, Poljoprivredno šumarskom školom Vinkovci i Srednjom školom Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod, planiran je odlazak učenika i nastavnika na stručnu praksu i profesionalno usavršavanje u području šumarstva. Mjesto provedbe projektnih aktivnosti bit će u šumarskom obrazovnom centru Ossiach (Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach) u pokrajini Koruška.

Naša je Škola kao nositelj projekta zadužena za provedbu svih projektnih aktivnosti i ispunjavanje obaveza prema Agenciji u skladu sa zakonodavnim okvirima programa Erasmus+. Ugovor o provedbi projekta potpisan je u srpnju 2018., a trajat će od 1. rujna 2018. do 31. kolovoza 2019.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 53 328,00 EUR i u cijelosti ga financira Europska unija.

Erasmus+ program je Europske unije u područjima obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Svrha je programa Erasmus+ poduprijeti nastojanja zemalja sudionica programa da učinkovito iskoriste mogućnosti europskog talenta i društvene imovine iz perspektive cjeloživotnog učenja povezivanjem potpore formalnom, neformalnom i informalnom učenju u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Programom se pružaju i veće prilike za suradnju i mobilnost s partnerskim zemljama.

U siječnju 2019. godine po jedan nastavnik iz svake od škola partnera odlazi na sedmodnevno stručno usavršavanje prema programu koji su izradili partneri iz FAST Ossiacha. Mobilnost učenika ostvarit će se u travnju 2019. godine na način da će po sedam učenika iz svake škole (ukupno 21 učenik) i po jedna osoba u pratnji (ukupno tri) u centru Ossiach boraviti 14 dana (sedam dana za osobe u pratnji). Učenici će polaziti program stručne prakse dogovoren u suradnji škola i inozemnog partnera, a osobe u pratnji pratit će odvijanje aktivnosti i pomagati učenicima u ostvarenju planiranih ishoda učenja.

Tijekom listopada odvijat će se prve projektne aktivnosti informiranja učenika, roditelja, Nastavničkih vijeća i šire javnosti te koordinacijski sastanci i izrada natječaja za odabir učenika, nastavnika te osoba u pratnji u svim školama partnerima.

Ulaganje u znanje, vještine i sposobnosti bit će važno za pojedince, ustanove, organizacije i društvo u cjelini jer će se njime pridonijeti rastu i osiguranju jednakosti, blagostanja i socijalnog uključivanja u Europi i izvan nje.


Srednja škola Otočac