2022-04-06 14:49:57

MEĐUNARODNI DAN ŠUMA

Za izradu edukativnog i interaktivnog panoa povodom Međunarodnog dana šuma koji se obilježava 21. ožujka učenike trećeg razreda obrazovnog programa šumarski tehničar potaknule su informacije koje su pronašli u knjizi “Neke znamenitosti u ličkim šumama”.

Knjigu potpisuju autorice Mandica Dasović i Renata Rudelić iz Uprave šuma podružnice Gospić. Znamenitosti koje su učenici istražili listajući navedenu knjigu prostiru se od Male Kapele, ličkog dijela srednjeg i južnog Velebita sve do mora na područje Karlobaga, preko čitavog Ličkog sredogorja, Ličkog, Gackog, Krbavskog, Koreničkog i Gračačkog polja do Ličke Plješivice uz granicu Bosne i Hercegovine. Na površini od 329 tisuća hektara nalaze se mnoge posebnosti, povijesne i kulturne zanimljivosti, krški fenomeni te rijetke, zaštićene biljne i životinjske vrste.

Cilj je ovakvih aktivnosti podsjetiti na važnost šuma i omogućiti svim učenicima Škole nove spoznaje o flori, fauni te ostalim znamenitostima koje se skrivaju u ličkih šumama.

 


Srednja škola Otočac