2020-05-28 12:46:51

PMF SPLIT - INFORMATIKA

Zbog epidemiološke situacije fakulteti nisu u mogućnosti organizirati prezentaciju svojih preddiplomskih studija za maturante na uobičajeni način.

 

Odjel za informatiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu 5. lipnja 2020. putem video konferencije predstavit će mogućnosti studiranja informatike na  PMF-u u Splitu, mogućnosti dobivanja stipendija i zapošljavanja za vrijeme i nakon studija te odgovoriti na sva pitanja koja maturanti postave putem web upitnika i izravno na video konferenciji.

Neki maturanti naše škole prijavili su se na preddiplomske studije informatike PMF-a Split. Prijava za video konferenciju moguća je putem letka u prilogu.


Srednja škola Otočac