2020-02-19 14:04:34

Zašto studirati Inžinjerstvo okoliša

Danas je našim maturantima predstavljena mogućnost studiranja na Geotehnološkom fakultetu u Varaždinu Sveučilišta u Zagrebu.

Preddiplomski studijski program Inženjerstvo okoliša traje tri godine, i izvodi se kao jedinstveni studijski program bez smjerova.

Završetkom sveučilišnog preddiplomskog studija Inžinjerstva okoliša stječu se osnovne kompetencije u identificiranju, definiranju i rješavanju inžinjerskih zadaća u Inžinjerstvu okoliša.

Od praktičnih znanja prvostupnik Inžinjerstva okoliša posjedovat će sposobnost korištenja laboratorijske i terenske opreme, promatranja, bilježenja i analize podataka dobivenih laboratorijskim i terenskim ispitivanjima. Znat će izraditi tehničke nacrte ručno i pomoću računala, te pripremiti prezentaciju tehničkih izvješća.

Znanja i kompetencije koje se steknu završetkom sveučilišnog preddiplomskog studija odgovarajuća su za praćenje diplomskog sveučilišnog programa na geotehničkom fakultetu, a omogućava i praćenje diplomskih studija iz srodnih područja iz srodnih  područja na drugim tehničkim studijima te praćenje različitih programa  cjeloživotnog obrazovanja.

Diplomski studij Inžinjerstvo okoliša traje dvije godine , a uključuje  smjerove inžinjersvo okoliša, Upravljanje vodama i upravljanje okolišem. Ovaj studij mogu upisati studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij ili strani studij ekvivalentnog programa.

Završetkom studija student je osposobljen upravljati okolišem  na održiv način i preuzeti osobnu i timsku odgovornost za strateško odlučivanje i uspješnu provedbu zadataka pri izradi elaborata, studija i projekata iz inžinjerstva okoliša, ako i primijeniti legislativu iz područja zaštite okoliša te preuzeti društvenu i etičku odgovornost za posljedice.


Srednja škola Otočac